onsdag 27. februar 2008

Yrkesutøvelse tema: Drama

1. Med drama tenker jeg på...Teater, rollespill, fremføre, forestillinger.

2. Min erfaring med å stå foran andre og framføre noe eller spille rollespill osv. er... ganske stor. Men er utrolig nervøs og ser mye på arket. Er ikke noe flink til det i det heletatt.

3. Min erfaring med dramaarbeid er... det jeg har vert med på barne og ungdomskolen, altså obligatorisk.

4. Jeg liker/liker ikke drama fordi... er ikke flink til og lære meg ting utenatt og heller ikke å improvisere.

Kommunikasjonog samhandling tema: Grupper

- Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?
Emati og rolletaking- å kunne leve seg in i andre menneskers følelser, kunne se situasjoner fra en annen side.

Prososial atferd - å utføre positive hanlinger uten og tenke på hva man selv kan få ut av det.

Samarbeidferdigheter - å kunne hjelpe andre og dele med andre.

Selvkontroll - evne til og tilpasse oss felleskape og ta hensyn til andre.

Ansvarlighet - ta avgjørelser og ta konsekvensene for avgjørelser.

Lek, humor og glede - viktig, lærer og være fleksibel og styrker fantasien.


Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?
kommer ikke på noen spessielle sammarbeid, men for at en gruppe skal fungere så må man komunisere bra og høre på alles forslag og ideer. Man må kunne fordele arbeidet retferdig.

Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?
Respektere hverandre, inkludere, holde avtaler og ta inesjativ.